Aanmelden

Wanneer er zorgen zijn of je twijfelt, is er altijd contact mogelijk, via persoonlijk contact of via onderstaande aanmeldformulier.
Na de aanmelding volgt een eerste gesprek. Tijdens dit intakegesprek worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen besproken en de mogelijkheden geschetst. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen. Na de start en tijdens het proces wordt er een transparant plan van aanpak opgesteld. Dit kan, in overleg met ouders en jeugdige, steeds opnieuw worden bijgesteld tot de beoogde doelen behaald zijn.

Contactgegevens

Driehoek Advies
Gwendolijn Gerards
Tel: 06 113 165 75
Email: info@driehoekadvies.nl

 

hands-2847508_1920. 3

    Privacy Policy

    Gz-Psycholoog Gwendolijn Gerards te Hilversum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
    In deze privacy policy (privacyreglement) wil Gwendolijn Gerards heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Voor meer informatie klik hier.