Gebieden Van Begeleiding

KInderen & jeugdigen

Buiten problemen waar het hele gezin bij betrokken is, kan er veel aan de hand zijn met je kind(eren). Wat gaat er in ze om? Doe ik het wel goed? Soms heb je even geen grip meer op hun ontwikkeling en lijkt het of je alleen meer aan de zijlijn kunt toekijken. Soms is er sprake van een diagnose maar het kan ook helpend zijn als de signalen zichtbaar worden en de omgeving hiermee leert omgaan.

Middels psychodiagnostisch onderzoek kijken we naar antwoorden op de vragen en kijken we samen naar mogelijke behandeling in de toekomst.

kids-1093758_1920
Problemen binnen het gezin

Een hecht en geborgen gezin is een veilige thuisbasis zowel voor ouders als kinderen. Je ondersteunt elkaar en kunt op elkaar terugvallen. Vanuit zo’n hechte basis kunnen de kinderen met een zeker en veilig gevoel de wereld in. Daarvoor is goed contact en goede communicatie binnen het gezin nodig. Wanneer er zorgen zijn kan het zijn dat de kinderen zich terugtrekken of de spanning op een andere manier afreageren. Het gezin vervalt in geruzie, verharding, onbegrip en het vertrouwen verdwijnt. Samen kunnen we kijken waar de verbinding ligt en deze weer versterken.

Ouderschap

Als ouder of opvoeder kun je je heel kwetsbaar voelen. Zeker als het niet zo goed gaat met je kind; als je zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Het is dan belangrijk dat je antwoorden krijgt en je je kracht hervindt, met oog voor de specifieke eigenschappen van je kind. Als je je kind beter snapt vind je nieuw vertrouwen en worden jij, je kind en het gezin hechter en sterker. Driehoek advies is een praktijk voor ouders en/of opvoeders en kinderen met vragen die open staan om te veranderen.

Opvoedingsvragen

Wanneer je als ouder onzeker bent in de opvoeding van je kind kan er met je meegedacht worden. Hoe werkt het in andere gezinnen? Wat zijn mogelijke oplossingen en wat is haalbaar.

Er bestaat geen ideaal gezin, maar belangrijk is wel dat de gezinsleden elkaar begrijpen en elkaar respecteren. Hierover kunnen we praktisch in gesprek gaan en kijken waar en hoe verandering mogelijk is voor iedereen. Middels observatie, psychodiagnostisch en beeldvormend onderzoek en/of behandeling kunnen we samen werken aan verandering.

pexels-cottonbro-4100419 (1).2