Financiering

Per 1 januari 2015 valt de zorg voor kind en jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. In plaats van zorgverzekeraar vergoeden de gemeenten de zorg die uw kind nodig heeft.
Driehoek Advies heeft hiervoor een contract met de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze regio bestaat uit 7 gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

U kunt terecht via een consulent van de gemeente via Sociaal Plein of met een verwijsbrief van uw huisarts of van een jeugdarts.
Gemeenten hanteren als criterium de gemeente waar het kind officieel woont op moment van aanmelding (woonplaatsbeginsel). De keuze voor welke vorm van hulpverlening uw kind aangewezen is, dient door de huisarts of uw gemeente te worden gemaakt.

Kaart Gooi en Vechtstreek

Wet-en regelgeving

Driehoek advies heeft net als andere zorgaanbieders naast rechten ook plichten die vastgelegd zijn in het contract met de regio.
Hieronder vallen de wet AVG, de wet BIG en de Kwaliteitswet. Uiteraard kunt u hierover nader geïnformeerd worden.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’; dat wil zeggen generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze is hier in te zien.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent met de hulp kunt u gebruik maken van een klachtenregeling. De regeling kent een 3 stappen:

  1. Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij uw eigen zorgverlener/ Driehoek Advies. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  2. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om in contact te komen met een collega zorgverlener van een andere organisatie. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.
  3. Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij Driehoek Advies is aangesloten. U vindt de betreffende beroepsvereniging onder aan de pagina met daarbij de link naar de site.